Green screen project

Op donderdag 16 april werd met klas 1G1 tijdens de activiteitenweek op school een Green Screen Project uitgevoerd. De leerlingen gingen enthousiast aan de slag om met de iPad en de app Green Screen een mooi filmpje te maken waarin het gebruik van het green screen onderzocht werd. Na eerst het introductiefilmpje te hebben gezien (zie iTunesU-cursus) en de iTunes U-cursus gedownload te hebben gingen ze aan de slag met een korte oefening om de app te leren kennen. Het green screen is niet alleen in te zetten in een speelfilm, of actiefilm, maar zeker ook in een videopresentatie van je eigen werk, in een instructiefilm, nieuwsreportage, excursieverslag, enz. In deze workshop werd vooral de “technische” mogelijkheden onderzocht om je fantasie te verbeelden. De resultaten smaken naar meer…

meeerrkat Green ScreenTijdens de workshop is ook nog even geëxperimenteerd met de mogelijkheden van de app Meerkat. Zo is de workshop gedurende een kwartier gestreamd naar de volgers op Twitter om hen zo mee te laten kijken bij de workshop. Misschien een aardige mogelijkheden om met elkaar situaties op school te delen en te bespreken.

Geplaatst in Apps, lesvoorbeeld | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Showcase iBooks Dominicus College

Showcase iBooks DC 2015Binnenkort hebben we een Good Pratcice-bijeenkomst op school waarin o.a het werken met de iPad centraal staat. In het kader hiervan hebben we weer een inventarisatie gemaakt van de iBooks die onze docenten maken. En de collectie mag er zijn en geshowd worden.

Niet elk iBook is al volledig af, maar de meesten worden ook in de klas gebruikt bij de verschillende vakken. Soms een iBook dat de hele leerstof omvat, zoals bij Beeldend, Economie, M&O, Universum en Nieuwe Media, maar ook iBooks als themakatern (Nederlands), of om zwakkere leerlingen te ondersteunen (Engels). Inmiddels zijn 22 collega’s druk in de weer om met iBook Author hun lesmateriaal te digitaliseren en voor volgend schooljaar hebben verschillende collega’s hun wensen al weer kenbaar gemaakt, zeker nu de iPad ook de bovenbouw ingaat.

Nu is het zoeken naar ons “verdienmodel”. We willen niet dat elke docent, of de school zijn eigen uitgevertje gaat worden en de boeken tegen een leuke prijs in de Bookstore gaat zetten. Voor het maken van de boeken krijgen de docenten tijd en een Macbook in bruikleen en worden ze ook onder de vlag van de school gemaakt. We hebben voor ogen dat er een soort uitwisseling plaats gaat vinden tussen de makers op de verschillende scholen; een soort ruilbeurs. Wij jullie boek en jullie de onze, in het kader van “delen is het nieuwe hebben”. Dat betekent wel dat de auteursrechten van de materialen bij de makers moet liggen, of in ieder geval dat je er recht op hebt en met de juiste licenties kunt delen. Dat proberen we zoveel als mogelijk voor elkaar te krijgen, maar dat kost echt veel extra tijd en energie, die er vaak net niet is. Of het kost weer veel geld, waardoor ons “verdienmodel” weer niet gaat werken. Voorlopig blijven ze dus nog even in onze (show)kast staan en gebruiken we ze intern.
Misschien zijn er scholen, of secties waarmee samen te werken is; afspraken te maken? Mogelijk kan de iScholengroep daar een rol in spelen?

Geplaatst in digitaal lesmateriaal, ervaringen, onderwijs | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onderwijs met de iPad breidt uit. Projectstatus is beëindigd!

1623637_775436445865477_4544483439549280985_nIn de afgelopen maand werd een beslissing genomen over de voortgang van het iPadproject. Na intern overleg werd met instemming van de MR besloten ook volgend schooljaar weer te gaan werken met de iPad in het eerste leerjaar en zelfs uit te breiden met de iPad in het vierde leerjaar VWO. De huidige iPad-generatie 3 Gymnasium mengt zich komend schooljaar met 3 Atheneum in 4 VWO en deze 3 Atheneum leerlingen hebben nog niet gewerkt met de iPad. Zij maken dus een inhaalslag. Ook wordt begonnen met de geleidelijke en begeleidde invoering van de iPad op de Monnikskap.
Hiermee is de projectstatus op het einde van dit schooljaar beëindigd en is definitief gekozen voor gebruik van de iPad in de hele school.
Een uitvoerige motivatie en verantwoording is te lezen in het document “iPads in de klas vanaf 2015 en verder

Geplaatst in beleid, onderwijs | Tags: , , , , | 2 reacties

Inleveren van opdrachten in itslearning via de iPad

screenshotHet inleveren van opdrachten in itslearning is mogelijk via de iPad door het installeren van de (gratis) Microsoft Office-apps Word, Exel, PowerPoint en OneNote in combinatie met Dropbox, of de Apple Apps: Pages, Nubers, of Keynote

1. Instaleer Dropbox op je iPad (account aanmaken, of inloggen))
2. Instaleer de Apple Apps: Pages, Keynote, Numbers, od de Microsoft Apps: Word, Exel, PowerPoint (account aanmaken of inloggen)
3. Verbind de Microsoft Apps met je Dropbox (de Apple Apps werken met “Open met andere App”).

Hoe lever je nu in?
1. Open Word, of Pages op de iPad (eventueel openen vanuit itslearning) en type de tekst van je opdracht.
2. Bestand opslaan in Dropbox. Wanneer je Pages gebruikt kies je voor “Open met andere app” > [kies voor structuur] > kies voor “Open met Dropbox”, waarna je de juiste map selecteert.
3. Ga naar de inleveropdracht in de studiewijzer van itslearning
4. Klik op “Antwoord >”
5. Klik op “+ Bestand toevoegen”
6. Selecteer tabblad “Dropbox” en “Choose from Dropbox”
7. Selecteer je document en klik op “Choose”
8. Klik op “Inleveren”.

Geplaatst in Apps, ELO, handige tools, omgang en gebruik | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

iTunes U-cursus: iPad voor medewerkers

FullSizeRenderTer ondersteuning van al onze collega’s, maar vooral onze docenten hebben we enige tijd geleden een iTunesU-cursus in elkaar gezet om zo zelfstandig mogelijk een aantal aspecten van het werken met de iPad in de vingers te krijgen.
In de cursus wordt aandacht geschonken aan de configuratie van de iPad en een aantal belangrijke instellingen, zoals Maestro, de mail, het roosterprogramma. Ook wordt er aandacht geschonken aan het maken van een back-up, het gebruik van de cloud en een aantal belangrijke apps, of sets van apps; de didactiek met de iPad, printen en AppleTV. Verder een hoofdstuk over mediawijs omgaan met de iPad en auteursrechten en het gebruik van creative commons bij het ontwikkelen van eigen digitaal lesmateriaal.

De cursus is te downloaden uit de iTunes U-catalogus bij het Dominicus College en bij de iScholengroep.
De cursus is onlangs bijgewerkt (nov. 2014)

Geplaatst in Apple, digitaal lesmateriaal, handige tools | Tags: , , , | 1 reactie

Auteursrecht in het onderwijs

Op onze school zijn ca. 20 iBook-auteurs bezig met hun iBook. Ook worden er verschillende iTunes U-cursussen ontwikkeld. Het uitgangspunt van de schoolleiding en docenten is om deze materialen te delen met andere scholen en docenten, vanuit het idee dat “delen het nieuwe hebben is”.  Een van de plekken waar digitaal materiaal uitgewisseld kan worden is het  iTunes U domein van de iScholengroep en onze school.
Het is inmiddels duidelijk dat dit uitwisselen en delen lastig  is mede door het auteursrecht van geschikt (beeld)materiaal.  Veel (beeld)materiaal valt onder het auteursrecht en kan niet zomaar overgenomen worden in eigen materiaal wat gedeeld wordt met collega’s, of scholen, zoals de iScholengroep voorstaat. Dit weerhoudt docenten het materiaal te delen met anderen.  Eigen beeldmateriaal maken is niet eenvoudig en vraagt vaak een hoge kwaliteitsstandaard. Een oplossing is het gebruik van beeldmateriaal uit het ‘publieke domein’ of onder Creative Commons-licentie.

Tijdens de scholingsbijeenkomst van de iScholengroep hebben we het gehad over auteursrechten in relatie tot het ontwerpen van eigen digitaal lesmateriaal in iBooks en ITunes U. Bij deze scholingsbijeenkomst door Lisette Kalshoven van Kennisland werd onderstaande presentatie gebruikt. Deze presentatie verlangt een toelichting en bestaat uit oefeningen. Je kunt de presentatie dan ook voornamelijk zien als een serie dia’s die vragen stellen over de omgang met het auteursrecht in het onderwijs.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , | 1 reactie

iPad Coaches in de startblokken

iPadcoaches banner

Sinds begin dit jaar maken we op onze school gebruik van 9 iPad Coaches: leerlingen uit 2 en 3 Gymnasium  die leerlingen èn docenten bijstaan in het gebruik van en problemen met de iPad. Ze zijn bereikbaar via Facebook, een mailadres en verzorgen twee maal per week een helpdesk in de grote pauze. Het is een enthousiaste groep leerlingen, die voortdurend met elkaar via de berichten-app in contact staan om te werken aan hun profiel als iPad Coach. Als voorbereiding op het schooljaar hebben ze een instrcuctie gemaakt hoe de Agenda-app van de iPad te gebruiken is als schoolagenda en hebben ze de mentoren geholpen bij de eerste introductieles voor de iPad  op de eerste schooldag. Ze hebben geholpen bij de configuratie, problemen met het activeren van AppleID’s, wat vertelt over de regels en afspraken rondom het gebruik van de iPad en hebben een Agenda-instructie gegeven. Enkele mentoren hebben ze later in de week teruggevraagd om te assisteren tijdens de studieles met de iPad. Ook een docent heeft inmiddels een iPadcoach als buddy. Nu zal lanzamerhand duidelijk moeten worden hoe groot de behoefte is aan ondersteuning en waar de vragen en problemen vooral liggen. Half september gaan twee iPad Coaches naar de iBook Author training van de iScholengroep. De eerste ideeen over een iBook zijn gevormd. Het eerste contact om een rondleiding te krijgen in de Xando-vestiging in onze stad zijn gelegd. Het adequaat doorverwijzen naar Xando Helpdesk, Xando reparatieservice, systeembeheerder, of iPad-coördinatoren is onderdeel van hun taak.

De iPad Coaches zullen een belangrijke rol spelen op de Open Dag en ook op verzoek van de school helpen bij presentaties, workshops voor docenten, leerlingen en/of ouders. We zullen ze vragen om (ongevraagd) de iPad-coördinatoren, of docentenbijeenkomsten bij de inzet van de iPad in het onderwijs,te adviseren. Op verzoek van de schoolleiding, of ICT-beleidsgroep zullen ze meedenken bij onderwijsontwikkelingen waarbij de iPad betrokken is.

Met de iPad Coaches hebben we ook een overeenkomst gesloten met onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden en een vergoeding afgesproken.

Binnenkort staat een overleg op de agenda met vragen als : wat wil je nu leren als iPad Coach, wat is het beste platform om leerlingen en docenten te bereiken en online ondersteining te bieden, hoe zorgen we dat we nog duidelijker aanwezig zijn om te helpen. Misschien is er ook nog wel een landelijke uitwisseling mogelijk tussen iPad Coaches op de verschillende scholen. (onder de paraplu van de iScholengroep).

Geplaatst in ervaringen, ipadhulp, onderwijs, scholing en intervisie | Tags: , | Een reactie plaatsen