Nieuwsbrief iPadindeklas, november 2016

Voor de ouders is de eerste  nieuwsbrief verzonden.

Tap op de afbeelding.

img_2741

 

Geplaatst in veiligheid, voorlichting | Tags: , | Een reactie plaatsen

Een moment van bezinning: de inzet van de iPad in de bovenbouw

ipad-bovenbouw_uitsnedeIn het afgelopen schooljaar werd duidelijk dat de iPad in de bovenbouw (4VWO) minder vaak werd ingezet dan leerlingen en ouders in de onderbouw gewend waren. Steeds vaker bleef de iPad volgens leerlingen in de tas en werd er weinig tot geen gebruik van gemaakt.  Voor de schoolleiding een moment van bezinning. Hoe kan dit? Wat is er aan de hand?

In de gesprekken met docenten werd duidelijk dat het didactisch, ondersteunend of vervangend inzetten van de iPad meer tijd kost dan in eerste instantie aangenomen werd. Goed bruikbaar lesmateriaal van uitgevers laat op zich wachten. Het aanpassen van bestaand lesmateriaal aan het gebruik met de iPad , of het maken van speciaal voor gebruik op de iPad geschikt lesmateriaal, zoals bijvoorbeeld een iBook, vraagt veel meer tijd dan in eerste instantie gedacht. De docenten hadden in de afgelopen jaren hun handen vol aan het implementeren van de iPad en ontwikkelen, of herontwerpen van hun lesmateriaal in de onderbouw. Daar is veel tijd en energie in gaan zitten. Tijd en energie die vervolgens minder in de voorbereiding van de bovenbouw is gaan zitten. Dit neemt niet weg dat ook daar door sommige secties al hard aan gewerkt wordt.

Daarnaast is niet iedere docent overtuigd van de meerwaarde van de inzet van de iPad in de bovenbouw bij zijn of haar vak. Een groot deel van de collega’s is enthousiast over de mogelijkheden die de iPad in de les biedt maar er is ook bezorgdheid over de afleiding die de iPad met zich meebrengt; voor lees- en schrijfvaardigheid werkt inzet van de iPad mogelijk averechts en er zijn collega’s die van mening zijn dat leerlingen door de inzet van de iPad bij het maken van aantekeningen het geleerde niet goed meer eigen maken. Leerlingen uit het Gymnasium geven aan dat hun klasgenoten die pas in 4V voor het eerst hun iPad kregen eigenlijk te weinig werden voorbereid op het werken met de iPad.  Docenten die zelf ook nog niet voldoende met de iPad uit de voeten kunnen, hebben eerder de neiging terug te vallen op bekende technieken en werkwijzen. We kunnen ook constateren dat veel tijd en energie m.b.t. de iPad is gaan zitten in de techniek en minder in de oorspronkelijke doelstelling om met de iPad aantrekkelijker, (inter)actiever en gedifferentieerder onderwijs aan te bieden. Uiteindelijk gaat het hart van docent en leerling daar harder van kloppen. Kortom er zijn verschillende redenen aan te geven waarom de inzet van de iPad in de bovenbouw (4VWO)  afgelopen jaar tegen viel.

Naar aanleiding van deze constateringen wordt dit jaar met meer aandacht geschonken aan de inzet van de iPad door mentoren en docenten in de mentorlessen. Ook zijn met Zuludesk alle school-apps op de iPads gezet. Verschillende secties hebben dit jaar voor het eerst iBooks in gebruik in de lessen en ook het gebruik van iTunesU, een digitale studiewijzer die naadloos aansluit op de iPad, wordt door meer collega’s ingezet. Er is dit jaar opnieuw ontwikkeltijd vrij gemaakt voor docenten voor didactische experimenten met de iPad. En er zal ook weer op scholing ingezet worden. Deze zal minder direct gericht zijn op het werken met de iPad en meer op activerende didactiek en differentiatie (al of niet met de iPad) in overeenstemming met de visie van de school.

Daarnaast is aan de Radboud Docenten Academie van de  Radboud Universiteit gevraagd dit schooljaar een  onderzoek uit te voeren naar het onderwijs met de iPad.  De onderzoeksvragen zijn:

 1. In welke lessen/vakgebieden wordt de iPad daadwerkelijk gebruikt?
 2. Voor welke (onderwijskundige) doeleinden wordt de iPad benut?
 3. Wat zijn de opvattingen van de betrokkenen over de voor- en nadelen van de iPad?
 4. Op welke wijze draagt de iPad aantoonbaar bij tot beter onderwijs in de vorm van gerichte differentiatie en meer activerende en gevarieerde werkvormen.

Het is niet de bedoeling van het onderzoek de inzet van de iPad ter discussie te stellen, maar wel om neer gericht te kunnen sturen op de wijze waarop de iPad wordt ingezet, in welke mate en met welke beoogde resultaten.  Als school zijn we overtuigd dat de iPad een bijdrage kan leveren aan aantrekkelijk, (inter)actief en gedifferentieerd onderwijs. Dit alles neemt niet weg dat het veel tijd en energie van de docenten vraagt om de iPad vakkundig en didactisch in te zetten en dat we nog een lange weg te gaan hebben.

De weg er naar toe is een weg van vallen en opstaan, goed kijken en de schouders er onder.  Een weg die de moeite waard is.

Joost de Laat

 

Geplaatst in beleid, ervaringen, evaluatie, onderwijs | Tags: , , , , , | 1 reactie

Het gebruik van Zuludesk op onze school – een toelichting.

Naar aanleiding van  de installatie van Zuludesk op de iPad in het begin van dit schooljaar kwamen bij leerlingen en ouders vragen op m.b.t. de privacy. Leerlingen en ouders vroegen zich af wat de school nu wel of niet kan zien op de iPad van de leerling en of de school de iPad van de leerling kan beheren. Lees hier de toelichting op het gebruik van Zuludesk op de iPad.

Leerlingen op het Dominicus College schaffen een eigen iPad aan. De iPad is eigendom van de leerling en/of ouders. De iPad kan ook gebruikt worden voor privé-activiteiten. De school heeft zich altijd opgesteld dat zij het beheer en de verantwoordelijkheid  graag volledig bij de leerling en ouders wil leggen. De school wil en kan het beheer van de iPad niet overnemen.

logo1Met de komst van het Volume Purchase Program van Apple, twee jaar geleden, besloot de school een MDM (Mobile Device Management) aan te schaffen (Zuludesk) om de apps die leerlingen en docenten voor school nodig hadden geautomatiseerd, zonder tussenkomst van iTuneskaarten, op de iPad te zetten. Dit halveerde de kosten van apps ( op jaarbasis met ca. 3.000 euro) en maakte het ook eenvoudiger om te garanderen dat een leerling alle apps en iBooks op zijn iPad heeft staan die voor gebruik op de school nodig zijn. Het werken met iTuneskaarten gaf onrust en onduidelijkheid, ook in de dagelijkse klassenpraktijk.

Om dit te realiseren is het nodig het programma Zuludesk op de iPad te installeren. Om dit programma te installeren wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd. Hierbij krijgt de gebruiker de melding van Apple dat het beheer van de apps op het apparaat wordt overgenomen 1) . Deze melding verdient enige nuancering. In de praktijk betekent dit dat de school apps en iBooks op de iPad kan zetten en deze apps en iBooks  weer kan verwijderen, wanneer ze niet meer nodig zijn. Dat is alles. Een docent kan niet ‘meekijken’ met een leerling; geen apps, of functies in- of uitschakelen en dus op geen enkele wijze het beheer van de iPad van de leerling overnemen. De mogelijkheid van de teacher-app van Zuludesk hebben wij niet geactiveerd in onze MDM. We werken niet met “supervised” en “beheerde” iPads. Dit is in lijn met de onderwijsvisie van de school dat alleen in dialoog, en niet in beperking of verbod, leerlingen leren goed om te gaan met het werken met een iPad.

Wat kunnen we nu wel en niet zien door het gebruik van Zuludesk?

We zien in Zuludesk:

 • Naam, leerlingnummer, wachtwoord waarmee ingelogd is op Zuludesk (door de school gegeven), klas, leerjaar, cluster
 • De locatie van de iPad bij benadering (vergelijk Find my iPad)
 • De naam van de iPad, de iOS-versie, serienummer, geheugencapaciteit (hoeveel vrij), online status (wanneer voor laatst ingecheckt); batterijgebruik (% opgeladen)
 • De door de school geïnstalleerde apps (alleen de aanwezigheid, niet het gebruik er van of de content)
 • Door de gebruiker geïnstalleerde apps (alleen de aanwezigheid, niet het gebruik er van of de content)
 • De door de school geplaatste iBooks in iBook (niet de door de gebruiker geplaatste iBooks)

We zien niet:

 • Email, emailconversatie
 • Berichtenconversatie
 • Contactpersonen
 • Agenda(inhoud)
 • Foto’s en video’s in de Filmrol
 • Toegangscode (kunnen we wel resetten)
 • Geen enkele inhoud, of frequentie of tijdstip van gebruik van apps
 • Data die zijn opgenomen door microfoon, camera
 • Beeldscherm

 We kunnen niet:

 • Apps vergrendelen
 • Het apparaat vergrendelen
 • Privé-apps verwijderen
 • Toegangscode verwijderen

Wanneer een leerling het MDM-profiel verwijdert uit de Instellingen van de iPad dan verdwijnen op termijn alle door de school op de iPad gezette apps (inclusief de data). De iBooks verdwijnen onmiddellijk van de iPad.

Zuludesk heeft het “Privacyconvenant Onderwijs” met de bijbehorende bewerkersovereenkomst ondertekend. Dit is binnenkort op onze website in te zien.

Meer informatie over Zuludesk:  https://zuludesk.com/nl/

Meer informatie over het Privacyconvenant Onderwijs: http://www.privacyconvenant.nl/

 ___________________________________________________

 1. Melding: “Wanneer u dit profiel installeert, kan de beheerder op afstand uw iPad beheren. De beheerder kan op uw iPad persoonlijke gegevens verzamelen, accounts en beperkingen toevoegen, of verwijderen, een lijst met apps opvragen, apps installeren en beheren en gegevens op afstand wissen”.  

 

Geplaatst in beleid, privacy, veiligheid | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Trailer iPad in de klas

Geplaatst in onderwijs, voorlichting | Tags: , | Een reactie plaatsen

iBook: iPad in de klas – Frequently Asked Questions

iPad in de klas Dominicus College

cover iBook iPadindekjlas-FAQiBook

iPad in de klas – Frequently Asked Questions.
Dit iBook geeft antwoorden op veel gestelde vragen voor ouders bij aanvang van het eerste leerjaar met de iPad.
Klik op de afbeelding voor download van iBook uit Apple Bookstore.

x

x

x

View original post

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

AppleID aanmaken.

appleIdWanneer de leerling een iPad aanschaft voor de lessen dan is een AppleID noodzakelijk. Met een AppleID is de iPad beschermd en gepersonaliseerd en kun je apps kopen in de AppStore. Heb je als leerling al een eigen AppleID dan kun je die ook voor je iPad gebruiken, anders moet je een nieuwe AppleID aanmaken. Gebruik niet de AppleID van je ouders, of andere familieleden. Je moet ten alle tijden  op school kunnen beschikken over je AppleID. Ben je nog geen 13 jaar, dan maak je een eigen AppleID aan in overleg met je ouders. Je kiest er of voor om een AppleID aan te maken op naam van je ouders, maar waar jij vrijelijk over kunt beschikken, of je ‘smokkelt’ met je leeftijd in overleg met je ouders. De leeftijdsgrens is naar Amerikaanse wetgeving en wordt mogelijk op termijn aangepast aan de Europeese wetgeving. Let op: als je eenmaal een jongere leeftijd invoert dan 13 jaar doet Apple heel moeilijk om dat vervolgens weer te veranderen. Doe het dus in één keer goed. Je kunt van te voren een AppleID aanmaken op https://appleid.apple.com/nl/ , of wanneer je de iPad voor het eerst gaat gebruiken. We raden je aan om niet tijdens de configuratie een nieuwe AppleID aan te maken, maar deze stap over te slaan en nadat je iPad is geconfigureerd een gratis app te kopen in de AppStore en dan pas je nieuwe AppleID aan te maken. Kies bij betaalwijze ten alle tijden voor GEEN.  Het is niet nodig om er een creditkaart aan te hangen en we werken ook niet met giftcards. De apps van school worden automatisch op je iPad geplaatst, nadat je je hebt aangemeld bij Zuludesk. Hierover krijg je een aparte brief aan het begin van het schooljaar.
Een en ander wordt nog duidelijk gemaakt in een filmpje van de iPad Coaches van school:

Geplaatst in Apple | Tags: , | Een reactie plaatsen

Zitten we op de goede weg?

Door de opkomst van internet, cloud computing en social media staan we meer dan ooit in verbinding met elkaar en met de wereld. Steeds meer mensen hebben via een eigen device toegang tot kennis en informatie waar en wanneer ze maar willen. Dit verandert de sociale structuur van onze samenleving en heeft een enorme impact op maatschappelijke processen, de arbeidsmarkt en het onderwijs, van het PO tot de Universitaire wereld. Om daarbij aan te sluiten en de nieuwe mogelijkheden die dat voor ons onderwijs biedt maximaal te benutten, heeft het Dominicus College in 2012 de iPad in de klas ingevoerd, het Wifi-netwerk ge-update en AppleTV in alle lokalen geïnstalleerd. Daarmee zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd om ons onderwijs (nog) aantrekkelijker en uitdagender te maken.

voorkant oecdAf en toe vragen ook collega’s zich af of we op de goede weg zitten. Zeker na het OECD-rapport “Students, computers and learning” in september 2015 concludeert men – vooral in de kranten – dat ICT geen bijdrage levert aan (leer)opbrengsten in het onderwijs. Het is koren op de molen van de sceptici en tegenstanders van de inzet van technologie in het onderwijs.

Als je het rapport leest, is dat kort door de bocht. Ten eerste dateert het onderzoek over de periode 2009-2012 , dus voor de opkomst van de tablets in het onderwijs en de grotere aandacht voor goed begeleidde inzet van ICT in het onderwijs. Het aantal prestatie-indicatoren was beperkt en de rol van de docent bij de inzet van ICT was buiten beschouwing gelaten.
Met enige regelmaat rept het rapport juist van de noodzaak om docenten te scholen in de juiste inzet van de onontbeerlijke technologische voortuitgang en doet het rapport een beroep op de verantwoordelijkheid van docenten en schoolleiders om de ICT-middelen en mogelijkheden didactisch juist in te zetten. Benadrukt blijft dat docenten belangrijker zijn dan computers en dat de rol van de docenten bij de inzet van ICT onverminderd groot is.

“School systems need to find more effective ways to integrate | technology into teaching and learning to provide educators with learning environments that support 21st century pedagogies and provide children with the 21st century skills they need to succeed in tomorrow’s world,” said Andreas Schleicher, OECD Director for Education and Skills. “Technology is the only way to dramatically expand access to knowledge. To deliver on the promises technology holds, countries need to invest more effectively and ensure that teachers are at the forefront of designing and implementing this change.”

Bron: http://www.oecd.org/education/new-approach-needed-to-deliver-on-technologys-potential-in-schools.htm

Het is het Dominicus College van het begin af aan duidelijk geweest dat het zondermeer invoeren van de iPad in het onderwijs niet gaat werken en dat zowel leerlingen als docenten moeten leren de iPad en ICT in het algemeen op een zinvolle manier in te zetten in het hedendaagse onderwijs. Scholing en ondersteuning zijn hierbij van groot belang, zodat de docent de verantwoordelijkheid neemt, die hij heeft.

Het volledige rapport is te lezen op: http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm

Klik op de afbeelding hierboven om rapport als pdf te downloaden.

Geplaatst in beleid, onderwijs, Uncategorized, visie | Tags: , , | Een reactie plaatsen